Aksjomat z miasta Łodzi

Statystyce rej wodzi.

Twój medyczny doktorat

Wesprze nasz elaborat

Statystyczny, a oto wszak chodzi.

Strona główna

Banda Czworga

Statystyka

Programowanie

Po pracy

Kontakt

Wykonujemy opracowania statystyczne i graficzne prac naukowych medycznych, psychologicznych, socjologicznych i technicznych. Korzystamy głównie z pakietu Statistica.

Obliczenia można zamawiać osobiście 608-450-174

lub wrzucając list elektroniczny do naszej skrzynki aksjomat@aksjomat.edu.pl

wraz z dołączonym plikiem danych zapisanych np. w excelu.